Ett upplyftande möte

I torsdags, på ett möte i "min" förening SSG, hade jag ett långt samtal med en av medlemmarna. Hon berättade lite om sina erfarenheter i livet och hur hon lärt sig att lyssna inåt, lita till och göra sina val utifrån den inre rösten. Hon hade vid ett flertal tillfällen förvånat sin omgivning genom sina val. Ett exempel var när hon, trotsande "allas" bättre vetande, sålde den butik som hon startat, "slitit" upp till lysande omsättning, skapat ett gott renommé för och äntligen kunde börja njuta förtjänsterna av, för att i stället utbilda sig inom komplementärvården.

Hon sa att hon givetvis inte fått allt serverat på ett fat - inte ens när hon valt efter sitt hjärtas röst - men att hon var så målmedveten i sin tanke att när svårigheterna dök upp så "bara" handskades hon med dom - passerade dom utan att släppa sitt mål ur fokus. Hon hade heller aldrig varit rädd för det ovissa och såg hellre möjligheter i stället för svårigheter.

Hela hon lyste av energi, inre trygghet och framtidstro när hon berättade om sitt nästa mål, vilket inbegrep flytt till främmande land och satsande på nya idéer. Hennes vuxna barn hade visat förståelse och gav henne stöttning inför detta senaste äventyr, vilket gladde henne och givetvis underlättade det för henne att följa sin inre röst.
 
Hennes främsta drivkraft var att hjälpa sina medmänniskor och hon satsade mycket på vidareutbildning inom sitt område.

Det var ett trevligt möte och hon förmedlade energi och inspiration. Jag önskar henne lycka till med sina framtidsplaner.